Gắn kết gia đình và lớp học

Chia sẻ hoạt động học tập, vui chơi của trẻ cả khi ở trường và ở nhà.

Giao tiếp đa chiều, tức thời

Các kênh giao tiếp online dễ dàng, nhanh chóng, tăng tương tác gia đình và nhà trường, phát triển quan hệ tốt đẹp giữa bố mẹ và thầy cô.

Xây dựng văn hóa tích cực

Các cơ chế khuyến khích để bố mẹ và thầy cô dễ dàng động viên các em học tập và hành xử tốt.

Học sinh sẽ hứng thú học tập, gắn bó với lớp học hơn nếu như được bố mẹ và thầy cô ghi nhận và động viên.

Cá nhân hoá học tập

Giao bài tập phù hợp với năng lực từng học sinh. Chấm điểm tự động, theo dõi tiến độ học tập của học sinh dễ dàng.

Portfolio điện tử

Hồ sơ học tập, dữ liệu lịch sử đầy đủ của từng học sinh, được chia sẻ cho bố mẹ theo dõi dễ dàng.

Stats & Testimonials

0

lớp học sử dụng

0

người dùng active

0

tin nhắn được gửi

0

hình ảnh, video chia sẻ

Tải ứng dụng sử dụng hoàn toàn miễn phí